4/20@Kyoto METRO

user-pic
0
4/20@Kyoto METRO
LIVE:OUTATBERO
        PsysEx
DJ:masahiko takeda
open19:00/start20:00
door2300+1D/adv1800+1D
TICKET:info@metro.ne.jp / info@outatbero.org